Lineage 2 Revolution: Khảm Cổ Văn

Thứ năm - 02/08/2018 21:29
Vĩnh viễn tăng chỉ số của nhân vật bằng việc Khảm Mảnh Cổ Văn có thể nhận được qua nhiều hoạt động như phần thưởng quest. Cổ Văn được chia thành Cổ Văn cơ bản và Hạch Tâm. 

 


Mỗi Cổ Văn cơ bản đều liên quan tới loại chỉ số. 

Khi tất cả Cổ Văn cơ bản trong trang Cổ Văn được khảm tới cùng cấp, level hạch tâm sẽ tăng. 
Mỗi lần hạch tâm tăng level, nhiều chỉ số sẽ được gia tăng. 

Q. Cần những nguyên liệu nào cho việc Khảm Cổ Văn và có thể nhận được chúng ở đâu?
• Những nguyên liệu yêu cầu là Mảnh Cổ Văn và Adena. Bạn có thể nhận được Mảnh Cổ Văn trong Tháp Gian Tà và trong Shop.

 Bảng Nội Dung
▶ Thành Phần Hệ Thống Cổ Văn
▶ Loại Cổ Văn
▶ Cách Nhận Cổ Văn
 

Thành Phần Hệ Thống Cổ Văn

 

9zvu1531289820716


① Cổ Văn: Mỗi cổ văn có một loại chỉ số và việc khảm sẽ tăng thông số của chỉ số đó.
② Hạch Tâm: Khi tất cả cổ văn trong bảng cổ văn được khảm tới cùng level, level hạch tâm sẽ tăng. Tăng level hạch tâm giúp tăng thông số của nhiều chỉ số. 
③ Trang Cổ Văn: Bạn có thể sở hữu tới 15 trang cổ văn.
Để khảm trang tiếp theo, bạn cần khảm toàn bộ cổ văn ở trang trước.
④ Khảm Thuộc Tính: Mục này hiển thị những chỉ số đã được thay đổi qua việc khảm cổ văn.
⑤ Chỉ Số Hạch Tâm: Mục này hiển thị chỉ số được thay đổi qua việc tăng level tất cả cổ văn.
⑥ Tự Động Khảm, Khảm: Bạn có thể khảm cố văn bằng cả thủ công và tự động.

※ Để khảm cố văn cần có Mảnh Cổ Văn và Adena. Tỉ lệ thành công phụ thuộc vào loại cố văn.
※ Các trang khảm cố văn được mở khóa dựa trên level nhân vật.

Loại Cổ Văn

 

0xdw1531291479173


Cổ Văn được phân loại bởi chỉ số cổ văn và chỉ số khảm hoàn thiện. 

① Danh Sách Cổ Văn Trang 1: Công, Thủ, HP Tối Đa và MP Tối Đa. 
② Danh Sách Cổ Văn Trang 2: Công, Thủ, HP Tối Đa, MP Tối Đa, và Tỉ Lệ Né Tránh. 
③ Danh Sách Cổ Văn Trang 3: Công, Sát Thương Xuyên Thủ, Tỉ Lệ Chí Mạng, Tỉ Lệ Chính Xác, Tỉ Lệ Né Tránh, Kháng Chí Mạng, Thủ, và Giảm Sát Thương Cố Định.
④ Danh Sách Cổ Văn Trang 4: Công, Thủ, HP Tối Đa, MP Tối Đa, Tỉ Lệ Chính Xác, Xuyên Kháng, Tỉ Lệ Chí Mạng, Tỉ Lệ Né Tránh, và Suy Yếu. 
⑤ Danh Sách Cổ Văn Trang 5: Công, Thủ, HP Tối Đa, MP Tối Đa, Sát Thương Xuyên Thủ, Kháng Chí Mạng, Tỉ Lệ Chí Mạng, Tỉ Lệ Né Tránh, Suy Yếu, Giảm Sát Thương Cố Định, Tỉ Lệ Chính Xác, Xuyên Kháng. 
⑥ Danh Sách Cổ Văn Trang 6: Công, Thủ, HP Tối Đa, MP Tối Đa, Tỉ Lệ Chí Mạng, Chính Xác, Sát Thương Xuyên Thủ, Tỉ Lệ Né Tránh, Giảm Sát Thương Cố Định, Kháng Chí Mạng, Xuyên Kháng, và Suy Yếu. 
⑦ Danh Sách Cổ Văn Trang 7: Công, Thủ, Giảm Sát Thương Cố Định, Xuyên Kháng, MP Tối Đa, HP Tối Đa, Sát Thương Xuyên Thủ, Xuyên Kháng, Tỉ Lệ Chính Xác, Suy Yếu, Tỉ Lệ Né Tránh, Giảm Sát Thương Cố Định, Giảm Sát Thương Cố Định, Kháng Chí Mạng, và Tỉ Lệ Chí Mạng. 
⑧ Danh Sách Cổ Văn Trang 8: Công, HP Tối Đa, MP Tối Đa, Chính Xác, Công, Thủ, Sát Thương Xuyên Thủ, Tỉ Lệ Né Tránh, Giảm Sát Thương Cố Định, Suy Yếu, Tỉ Lệ Chí Mạng, Kháng Chí Mạng, và Xuyên Kháng. 
 

Cách Nhận Được Cổ Văn


Bạn có thể nhận Mảnh Cổ Văn từ Tháp Gian Tà và Shop Gói.
 

3fhx1531291513535


※ Khi khảm cổ văn sẽ cần mảnh cố văn và Adena, theo loại cổ văn mà tỉ lệ thành công cũng khác nhau.
※ Từng trang khảm cổ văn khác nhau sẽ được mở theo level của nhân vật.
※ Hướng dẫn này dựa trên phiên bản thử nghiệm và sẽ có thể thay đổi

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây